KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Dział Informatyki

PracownicyWzory dokumentówInstrukcje
2016-05-16Statistica- wymagania techniczne i instrukcje instalacji
2015-09-09W związku z narastającą awarią komputerów po aktualizacji do systemu Windows 10, zalecamy wszystkim osobom, którę chcą wykonać aktualizację, aby w pierwszej kolejności utworzyły kopie zapasowe danych na innych nośnikach. Aktualizację wykonują Państwo na własną odpowiedzialnosć.
2014-12-31Instrukcja obsługi uczelnianego systemu zarządzania stronami internetowymi.
2014-02-27

Użytkownicy USOS WEB, korzystający nadal z adresów mailowych w domenie CYFRONETU, proszeni są o założenie adresów w domenie ur.krakow.pl i wpisanie tych adresów do USOS.

Proszę korzystać z formularza nowego użytkownika na stronie https://poczta.ur.krakow.pl/src/login.php

Wyjaśnienie
W wyniku zmiany wersji systemu USOS WEB i funkcjonowaniem w jego ramach nowego systemu autoryzacji wysyłanych maili poprzez UMAIL, koniecznym jest wysyłanie wszystkich maili z adresu nadawcy będącego w domenie ur.krakow.pl. Maile wysyłane z adresu w domenie CYFRONETU są odrzucane przez docelowe serwery pocztowe wskutek braku autoryzacji wysyłania takich wiadomości z serwera pocztowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

2013-11-26Przerwa w dostawie sygnału internetowego
2013-06-28Spotkanie z redaktorami stron wydziałowych. Godzina 11:00
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies